Miłość – cytaty z Biblii

Z całą pewnością, można stwierdzić, że Biblia (szczególnie Nowy Testament) to najpiękniejszy list miłosny, Boga do człowieka. Od wielu wieków, jest ona niekończącym się źródłem inspiracji dla poetów i pisarzy. Jej najpiękniejszym i najbardziej cytowanym fragmentem  (zdaniem wielu osób) jest Hymn o Miłości św. Pawła. Poniżej klika pięknych cytatów z Biblii na temat miłości.

Miłość – cytaty z Biblii:

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich.”

J 15,13

„Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości.”

Kol 3,14

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą.”

1 Kor 13,4

„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.”

1J 4,7-8

„Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem.”

Rz 12,9

„Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.”

Rz 13,10

„Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.”

1 Kor 13,13

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Miłość – cytaty z Biblii”

Leave a Reply

Designed by Trucks - For SUV, Online Coupons and Modern Warfare 3