Archive for the ‘Ewangelia Niedzielna’ Category

kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy to zwroty dom pożyczki mogą być stosowane zamiennie . Kredyt , jednak jest odpowiednikiem obecnego domu pożyczki ? Prawdopodobnie nie. kredyt mieszkaniowy na dom ma swoją legitymację , bosłowo jest faktycznie daniele aktywów kredytowych na specjalnych funkcji , a tym samym ograniczenie rezydenturę . Innymi słowy , można podsumować pomysł ,pożyczka może byćpożyczka [...]

Ewangelia na 12 maja 2013r.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka».

Ewangelia na dziś – 2 grudnia 2012r.

Dzisiejsza słowo pochodzi z Ewangelii wg św. Łukasza 21,25-28.34-36. Ewangelia na dziś: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, [...]

Ewangelia na dziś – 25 listopad 2012r.

Dzisiejsza słowo pochodzi z Ewangelii wg św. Jana 18,33b-37 (25.11.2012r.). Uroczystość Jezusa Chrystusa króla wszechświata. Bezsilność – nie lubimy tego słowa, nie znosimy tego uczucia. Czuć się bezsilnym wobec zła, choroby drugiego człowieka to czuć się winnym. Nic nie wzbudza silniejszych emocji, od poczucia winy do gniewu, tak jak właśnie bezsilność. Może jest tak, dlatego iż [...]

Ewangelia na 24 marca 2013r.

Ewangelia na 24 marca 2013r. wg św. Łukasza 22,14-71.23,1-56. A gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce u stołu, a z Nim Apostołowie. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie [...]

Ewangelia na 24 luty 2013r.

Ewangelia na 24 luty 2013r. wg św. Łukasza 9,28b-36. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w [...]

Ewangelia na 23 grudnia 2012r.

Ewangelia na dziś (23.12.2012r.), wg św. Łukasza 1,39-45. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.

Ewangelia na 20 stycznia 2013r.

Ewangelia na 20 stycznia 2013r. ( wg św. Jana) W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie [...]

Ewangelia na dziś – 18 listopad 2012r.

Dzisiejsza słowo pochodzi z Ewangelii wg św. Marka 13,24-32. (18.11.2012r.) Ewangelia na dziś: Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i [...]

Ewangelia na 17 marca 2013r.

Ewangelia na 17 marca 2013r. wg św. Jana 8,1-11. Jezus udał się na Górę Oliwną,ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, [...]

Designed by Trucks - For SUV, Online Coupons and Modern Warfare 3